Inventarizace

Aplikace pro snadnou evidenci a inventarizaci majetku společnosti nebo úřadu.

HLAVNÍ VÝHODY

 • celá fukcionalita aplikace je k dispozici v terénu
 • rychlé dohledání informací o majetku v prostředí Lotus Notes Domino
 • snadný proces inventarizace s PDA zařízením vybaveným čtečkou čárového kódu
 • možnost individuálního přizpůsobení
 • možnost napojení a synchronizace se stávajícím systémem zákazníka pro evidenci majetku

ZÁKLADNÍ FUNKCE

 • zadávání a přehledné shromaždování informací o majetku
 • přiřazení odpovědné osoby k jednotlivým položkám majetku
 • schopnost zjištění chybějící položky a položek z jiných lokalit včetně uvedení správného umístění
 • dostupnost aplikace z PDA
 • možnost provádění inventury
 • možnost tisku čárových kódů přímo v místě majetku
 • možnosti tisku či exportu inventurních protokolů nebo libovolných sestav
 • podpora běžných operací s majetkem jako jsou převody, vyřazení, prodej
 • podpora hromadných operací
 • archivace jednotlivých výsledků inventur

NÁVAZNÉ MODULY

  Many Money

 • fakturační a objednávkový systém v Lotus Notes Domino
 • tvorba dodacích listů
 • platební příkazy
 • cashflow a další managerské přehledy

  Personální Agenda

 • personální systém (personální karty, archiv pers. dokumentů, katalog prac. míst, hierarchická struktura)
 • evidence nepřítomnosti (včetně schvalovacího workflow)
 • předpisy mezd
 • evidence znalostí a certifikací
 • řízení přístupu k veřejným a privátním informacím

Další informace Vám poskytne Martin Vlček.

+420 234090013
vlcek(zavináč)csdevelopment.cz

Inventarizace

Lotus

Notes

Domino

aplikace