Process Manager

Aplikace Process Manager je určena pro zpracování vnitropodnikových procesů s důrazem na automatické řízení dílčích úkolů. Příkladem vhodného použití mohou být procesy nástupu nového zaměstnance a zajištění všech úkonů s tím spojených, řízení IT incidentů nebo správa majetku.

HLAVNÍ VÝHODY

 • snižování interních nákladů organizace
 • rychlejší reakce na požadavky interních zákazníků
 • zvyšování produktivity práce
 • získávání podkladů pro manažerské řízení a další optimalizaci procesů
 • rozsáhlé možnosti reportingu
 • možné napojení na další části IS
 • nízké náklady na údržbu aplikace

ZÁKLADNÍ FUNKCE

 • zpřehlednění a zdokumentování procesního řízení
 • zajištění optimálního toku informací pouze mezi odpovědnými osobami
 • automatizace vyhledávání správných (odpovědných) osob podle daných kritérií
 • sledování stavů průběhu procesu (zpětná vazba)
 • zvýšení úrovně informovanosti o rozsahu nabízených vnitropodnikových služeb
 • predikce doby řešení daného požadavku
 • definice procesu sériovým způsobem s možností paralelizace jednotlivých kroků
 • kontrola průběhu procesu zpracování a plnění požadavků, návaznost na management jakosti

NÁVAZNÉ MODULY

  Reporter

 • definice výstupních sestav z různých zdrojových bází HCL Lotus Notes Domino
 • časové plánování, zpracování na pozadí
 • výstupní sestavy ve formátu CSV (kompatibilní s MS Excel)

  Personální Agenda

 • personální systém (personální karty, archiv pers. dokumentů, katalog prac. míst, hierarchická struktura)
 • evidence nepřítomnosti (včetně schvalovacího workflow)
 • předpisy mezd
 • evidence znalostí a certifikací
 • řízení přístupu k veřejným a privátním informacím

UKÁZKY Z APLIKACE

Další informace Vám poskytne Martin Vlček.

+420 234090013
vlcek(zavináč)csdevelopment.cz

Process manager

Řízení procesů

Lotus

Notes

HCL Domino

aplikace