Wirme

Jedním z nejvýznamnějších problémů, který se mobilní operátoři snaží řešit v souvislosti s rostoucím zájmem o datové služby, je rozpor mezi kvalitou vycházející ze statistik v rámci řídicího systému operátora a kvalitou ze subjektivního pohledu uživatele při využívání datové služby v reálném životě.

Wirme - Wireless e2e Measurement system je zaměřen speciálně na měření kvality služeb z pohledu zákazníka.

Vlastnosti a výhody

E2E typ měření pomocí zákaznické aplikace (prohlížení internetových stránek, FTP, POP3, SMTP, atd.)
 • Získávání aktuálních dat z reálného provozu
 • Zaměření na uživatele aplikací
 • Určení, jaké úpravy v nastavení sítě mohou ovlivnit provoz uživatelských aplikací
Flexibilní testovací scénáře
 • Simulace chování uživatelů ve vztahu ke konkrétním časům v rámci dne, dne v týdnu nebo umístění
 • Testování s pomocí stresových a zátěžových testů ve vybraných lokalitách
Alarmy - oznámení o kritickém stavu
 • Okamžité oznámení o kritických situacích, a to především o nedostupnosti služby GPRS/HSDPA/LTE
 • Integrace s řídicím systémem wirmeCONTROL
Analýza dat a nahlášení problému
 • Schopnost detekovat složené chyby, stejně jako ojedinělé chyby vyskytující se v souvislosti s konkrétním místem nebo oblastí
 • Schopnost definovat podmínky, které mají být hodnoceny na základě požadavků
Autokorekce a detekce mechanismů měřicí jednotky včetně HW-wotchdog a napájení modemu
 • Minimální náklady na údržbu měřicích jednotek
 • Provozní stabilita bez nutnosti servisního zásahu
Vzdálená správa a aktualizace
 • Schopnost vzdálené správy měřicích jednotek
 • Schopnost vzdálené aktualizace softwarových komponent, od operačního systému až po aplikace
 • Vzdálená aktualizace systému včetně funkcionality "System Rollback"
Centrální aplikace (wirmeCONTROL)
 • Webové uživatelské rozhraní
 • Centrální logování
 • Uživatelsky přívětivé, omezující uživatelské chyby
 • Provádění blokových operací
 • Centrální pohled na skutečný stav měřicího systému
 • Řízení měření s ohledem na region a čas (možnost měření ve vozidle)

Možnosti rozšíření

Wirme systém lze dále modifikovat a rozvíjet v následujících oblastech:
 • Variabilní napájení pro wirme jednotky (12V, 24V, 48V, ...)
 • Možnost využití alternativních komunikačních modulů v rámci wirme jednotky (UMTS, Wi-Fi, CDMA, LTE, GPRS ...)
 • Použití venkovního šasi pro wirme jednotku s vyšším stupněm odolnosti vůči vnějšímu prostředí
 • Přidání GPS modulu pro přesnou synchronizaci času a evidenci polohy
 • Rozšíření testovacích skriptů, které mohou zahrnovat Iperf (sledování UDP protokolu)
 • Možnost integrace wirmeCONTROL aplikačního serveru na provozovatele interní infrastruktury (integrace s monitorovacím / dohledovým systémem, datovým skladem atp.)
 • Další vylepšení uživatelské přívětivosti a funkcionality s pomocí wirmeCONTROL serveru
 • Rozšíření analytických nástrojů v rámci wirmeCONTROL serveru

Architektura řešení

Síť měřicích jednotek slouží pro účely provedení jednotlivých měření v konkrétních místech požadovaných zákazníkem (např. v připojovací lokalitě zákazníka - čerpací stanice, nádražní hala, hotelová lobby atd.) nebo v určených oblastech telekomunikační sítě (např. v působnosti jedné BSC, SGSN apod.). Tato síť komunikuje s centrálním wirmeCONTROL serverem přes dva komunikační kanály.

GPRS - primární komunikační kanál
Hlavní komunikační kanál je datové připojení, které používá point- to-point protokol a GPRS služby. Tento komunikační kanál se používá především k distribuci testovacích scénářů, vzdálené správě jednotky (včetně upgrade softwarových komponent), stažení naměřených dat (log protokoly) a pro jednotlivá měření a testování služeb GPRS.

SMS - sekundární (řízení a signalizace) komunikační kanál
Druhý komunikační kanál, který se používá je Short Message Service (SMS), který slouží především pro účely vzdálené správy jednotek přes SMS příkazy a pro zasílání alarmů a hlášení kritických stavů jednotky - a to především v těch případech, kdy připojení GPRS není přístupné.Možnosti využití

Wirme není jen zkušební a měřicí systém - může také sloužit jako páteřní infrastruktura pro celou řadu dalších aplikací, a to především v těchto oblastech:
 • Měření a získávání dat včetně předání do jednoho centrálního sběrného místa
 • Distribuce dat do vzdáleného zařízení
 • Provoz a správa vzdáleného zařízení
 • Testování a ověřování HW pro přenos dat
 • Srovnávací měření na úrovni jednotlivých poskytovatelů datového připojení
 • Možná kombinace všech výše uvedených aktivit

Jednotka wirmeUnit Type III 2G/3G (4G)
Jednotka wirmeUnit Type II/II+ 2G/3GJednotka wirmeUnit Type I 2G (PC104)
e2e

měření

telemetrie

mobilní sítě

datové sítě

bezdrátové měření