Vývoj na zakázku

Vyvíjíme SW řešení na zakázku včetně analýzy, interního testování, nasazení a otestování u zákazníka, zaškolení a následné provozní podpory.

Možnosti vývoje

  • na zakázku včetně zajištění grafického návrhu GUI
  • na základě úprav existujících aplikací zákazníků
  • na základě úprav našich "krabicových" aplikací

Používané aplikační platformy

  • Domino Enterprise server a Domino Utility server (pro "tlusté" Lotus Notes klienty nebo web prohlížeče)
  • server Apache Tomcat

Realizujeme vývoj na těchto platformách

  • Lotus Notes (LotusScript, jazyk formulí, JavaScript, Java)
  • Microsoft SharePoint
  • web (HTML5, JavaScript, Java, PHP, CSS)
  • operační systémy iOS, Android, Linux, Win (HTML5, JavaScript, ANSI C)
  • databáze (SQL, Oracle)